Eaton Moeller – przekaźniki elektroniczne

Eaton Moeller

Seria ETR i DIL ET

etr-reihe_zeitrelais

Przekaźniki czasowe DIL ET zostały dopasowane do linii konstrukcyjnej styczników DIL E; typ ETR4 został zoptymalizowany zarówno do przekaźnika pomiarowego i kontrolnego jak i przekaźnika bezpieczeństwa; przekaźniki czasowe ETR2 są zaprojektowane do  zastosowania w tablicach rozdzielczych (moduł 17,5 mm). Dzięki temu, przestrzeń w skrzynce rozdzielczej może być wykorzystana w sposób optymalny, przy zachowaniu jednolitego wyglądu zewnętrznego całego systemu. Wszystkie aparaty są urządzeniami na rynki światowe i spełniają normę IEC/EN 60947 z aprobatą UL/CSA. Wiele przekaźników posiada szeroki zakres napięć zasilania. Ułatwia to magazynowanie i umożliwia  elastyczne dopasowanie się do potrzeb danej aplikacji. W zależności od zastosowania, można dokonać wyboru spośród przekaźników jedno- lub wielofunkcyjnych.

Oferta na zapytanie

Seria ESR

esr

Nowoczesne maszyny wymagają stosowania układów bezpieczeństwa. Jeśli trzeba zaprojektować bezpieczną maszynę, firma Moeller oferuje kompetentne doradztwo. Przeprowadzenie analizy ryzyka wg instrukcji bezpieczeństwa firmy Moeller nie stanowi żadnego problemu. Dopóki układy sterowania zakładają spełnienie zadań bezpieczeństwa, odporność układów sterowania na wadliwe działanie jest zgodna z normą EN 954-1 „Elementy bezpieczeństwa systemów sterowania”. Zróżnicowane kategorie bezpieczeństwa pomagają użytkownikowi w rozbudowie systemu sterowania i zapewniają odpowiednią odporność na wadliwe działanie. Kryteria oceny uwzględniają stopień ważności możliwych obrażeń, długość czasu i częstotliwość z jaką narażone osoby przebywają w zagrożonym obszarze, jak i możliwości uniknięcia niebezpieczeństwa.

Oferta na zapytanie

Seria EMR4

emr4_n100

Przekaźniki pomiarowe i kontrolne są wymagane dla najbardziej różnorodnych aplikacji. Przekaźnik kontrolno-pomiarowy EMR4 posiada szeroki zakres zastosowań: kontrola prądów dla dowolnego zastosowania, kontrola napięć dla monitorowania uszkodzeń dla indywidualnych systemów, przekaźniki kontroli kolejności faz, przekaźniki kontroli asymetrii i zaniku fazy, wielofunkcyjna kontrola zasilania 3-fazowego, przekaźniki kontroli poziomu dla monitorowania stopnia napełnienia oraz przekaźniki kontroli stanu izolacji, by wzmocnić bezpieczeństwo eksploatacyjne. Wszystkie przekaźniki są urządzeniami przeznaczonymi na rynki światowe i spełniają normę IEC/EN 60947 z aprobatą UL/CSA. Wiele przekaźników posiada szeroki zakres napięć zasilania. Ułatwia to magazynowanie i umożliwia elastyczne dopasowanie się do potrzeb danej aplikacji.

Oferta na zapytanie