Niedax-kanały instalacyjne PCV

Niedax

Kanały podparapetowe

Kanaly_elektroins_alacyjne_z_PCV1

System kanałów podparapetowych pozwala na estetyczne poprowadzenie przewodów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Przy zabudowie osprzętu z ramką 80 mm w kanałach podparapetowych nie są wymagane żadne dodatkowe pokrywy maskujące. Po zabudowie osprzętu w dolnej części kanału podparapetowego należy dosunąć pokrywę kanału do puszki, a w razie potrzeby ją obciąć. Obcięte krawędzie pokryw są przykryte przez ramkę osprzętu.

 

 

 

 

 

 

Oferta na zapytanie

Kanały elektroinstalacyjne

Kanaly_elektroins_alacyjne_z_PCV2

Systemy kanałów instalacyjnych z tworzyw sztucznych poprzez swoją bardzo dobrą zdolność do przeróbki pozwalają na proste i estetyczne prowadzenie kabli do osprzętu i urządzeń końcowych. Szeroki zakres pojemności kanałów od mini kanałów systemu LC i LCD aż do wielorzędowego prowadzenia kabli w systemach HKL, GL i LDK oferuje szereg rozwiązań umożliwiający spełnienie rozmaitych wymagań. Bogata oferta kształtek stanowi uzupełnienie systemu kanałów.

 

 

 

Oferta na zapytanie

Kanały grzbieniowe

Kanaly_elektroins_alacyjne_z_PCV3

Kanały grzbietowe dzięki swej elastyczności mają zastosowanie przede wszystkim w budowie rozdzielnic. Kanały te są wyposażone na spodniej stronie w obustronną taśmę klejącą, tak aby była możliwość lepszego ustawienia kanału w miejscu mocowania. Prawidłowe i szybkie prowadzenie kabli w kanałach umożliwiają mostki mocujące i nożyce do rozcinania

 

 

 

Oferta na zapytanie

Skontaktuj się z nami

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 537 66 02-06
fax +48 89 537 66 29
firma@elmarkasp.pl

logo-resize