Niedax-systemy tras kablowych

Niedax

Konstrukcje nośne

niedax-s1
Do poszczególnych typów korytek oferujemy również różne kompatybilne konstrukcje nośne w wielu
wersjach materiałów i wykończenia powierzchni. Paleta sięga od stali cynkowanej galwanicznie i
ogniowo po stal nierdzewną.
Różnorodność wymiarowa z odpowiednią perforacją oraz różne odporności obciążeniowe, od wersji
lekkich po bardzo ciężkie, dają wolną rękę w zakresie indywidualnego mocowania na podłogach,
ścianach i sufi tach.

 

 

 

 

 

 

Oferta na zapytanie

E – Klips

niedax-s2

Program E-KLIPS oferuje ekonomiczne i niezawodne rozwiązania, szczególnie w przypadku montażu w najróżniejszych obszarach zastosowań, takich jak np. Budowa hal, urządzeń oraz innych obiektów, systemów klimatyzacj, wentylacji oraz w instalacjach budowa elektroinstalacyjnych.

Stosowanie rozwiazań E-KLIPS nie wymaga montażu dodatkowych wsporników, co pozwala zaoszczędzić czas. Nie trzeba nic wiercić, wystarczy jedynie młotek, śrubokręt lub kombinerki, a w dodatku wszystkie produkty mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu.

 

 

 

Oferta na zapytanie

Szyny z osprzętem, obejmy kablowe

niedax-s3

Nasze szyny montażowe o profi lach C,G oraz szyny nośne o najróżniejszych wielkościach znajdują zastosowanie do mocowania w rozdzielnicach, szafach sterowniczych, skrzyniach podłączeniowych i innych. Elektryczne elementy jak przekaźniki, łączniki prądowe, wyłączniki czasowe itp. można na szynach bezproblemowo zamocować.

Szyny montażowe w połaczeniu z przynależnymi do systemu śrubami z łbem młoteczkowym oraz śrubami z łbem hakowym względnie nakrętkami ślizgowymi posiadają wszystkie zalety uniwersalnych konstrukcji i systemów montażowych do zastosowań wenątrz i na zewnątrz budynków.

 

 

 

 

Oferta na zapytanie

System korytek siatkowych

niedax-s4

Mała powierzchnia osadzania się brudu i wilgoci oraz dobra wentylacja kabli to główne zalety systemu korytek siatkowych, który zalicza się już do jednej z naszych największych grup produk-towych w zakresie systemów nośnych kabli. System ten jest stale modyfi kowany technicznie i dalej rozwijany. Na zamówienie przygotowujemy rozwiązania specjalne oraz opracowania szczegółowe dla budowlanej codzienności.

Dzięki różnym właściwością powierzchni i materiałów korytka siatkowe mogą bez problemu być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Niska masa własna oraz wynikające z tego łatwy transport i montaż zachęcają do stosowania tego systemu.

 

 

 

Oferta na zapytanie

System korytek kablowych

niedax-s5

System korytek kablowych oferuje najwyższą elastyczność i ekonomiczność. Szeroki zakres oferty gwarantuje, że znajdą się w niej rozwiązania dla najróżniejszych przypadku zastosowań dla pro-wadzenia przewodów i kabli. Rozmiar i kształt można samodzielnie dobrać, a wymiary specjalne dostępne są na zamówienie. Dostosowane specjalnie do tego systemu akcesoria umożliwiają łatwe i elastyczne układanie.

Dzięki temu można w miejscu montażu bez problemu dokonywać zmian kierunku w poziomie i pionie. Utrzymanie funkcji elektrycznych instalacji kablowych zgodnie z normą DIN 4102 część 12, 1998-11 znajdą Państwo w naszym katalogu KF.

 

 

 

Oferta na zapytanie

System korytek napodłogowych

niedax-s6

System ten został stworzony jako innowacyjny produkt do prowadzenia tras w przemyśle motoryza-cyjnym. Zastosowanie wzmocnionych elementów o dużej grubości oraz wysokości ścianki bocznej 60 i 110 mm wraz z bogatym zakresem osprzętu powoduje, że system ten można instalować również w innych branżach przemysłu budowy maszyn.

Zmiany kierunku tras kablowych są realizowane w prosty sposób za pomocą łączników uniwersalnych.

 

 

 

 

Oferta na zapytanie

System drabinek kablowych

niedax-s7

Do układania większych objętości i przekrojów kabli zaleca się stosowanie drabinek kablowych, które spełniają wymagania w zakresie wyposażenia technicznego budynków, obiektów przemysłowych oraz wymagania dla budowy tuneli, elektrowni i instalacji. Polepszona wentylacja zapobiega prze-grzaniu i uszkodzeniu kabli oraz gwarantuje wysoki przepływ prądu. Kształt podłużnic umożliwia wysoką nośność, ciągła perforacja podłużnic umożliwia bezstopniowy, nie wymagający wiercenia montaż złączek, a szczeble drabinki kablowej z profi li szynowych C zapewniają szybkie mocowanie za pomocą obejm kablowych.

Dla zmniejszenia kosztów transportu i składowania, drabinki kablowe można zsuwać/składać, redukując w ten sposób zajmowaną przestrzeń.

 

 

 

 

Oferta na zapytanie

Drabinki kablowe wzmocnione

niedax-s8

Podłużnice wzmocnionych drabinek kablowych wykonane są z owalnych, zamkniętych profi li ru-rowych i dlatego idealnie zamykają lukę pomiędzy klasycznymi korytkami kablowymi i samonośnymi drabinkami kablowymi. Stosowane są w instalacjach przemysłowych oraz zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Wysoka odporność mechaniczna, osiągnięta przez optymalizację zastosowania materiałów i spawane szczeble, pozwalają na wyjątkową obciążalność przy dużych odległościach pomiędzy punktami mocowania.

Kompletny system akcesoriów, łącznie z materiałami montażowymi, pozwala na pionowe i poziome układanie i prowadzenie kabli i przewodów.

 

 

 

 

Oferta na zapytanie

Drabinki kablowe morskie

niedax-s9

Te drabinki kablowe zostały specjalnie opracowane dla przemysłu stoczniowego, ponadto znajdują jednak zastosowanie w przemyśle i przy budowie tuneli, elektrowni i instalacji. Dzięki rowkowanym szczeblom kable mogą być szybko i łatwo mocowane za pomocą opasek kablowych.

Nowa, ciągła perforacja podłużnic umożliwia bezstopniowe, nie wymagające wiercenia przykręcanie do uchwytów ściennych. Te drabinki kablowe odznaczają się elastycznością zastosowań i mogą być stosowane do prowadzenia kabli zarówno w poziomie, jak i w pionie.

 

 

 

 

Oferta na zapytanie

System drabin pionowych

niedax-s10

Drabinki pionowe pozwala na zamocowanie za pomocą kotew, bez użycia akcesoriów oraz odznacza się dodatkowo takimi samymi zaletami, jak system drabinek kablowych: wysoką nośnością dzięki kształtowi podłużnic, bezstopniowym, nie wymagającym wiercenia przykręcaniem do uchwytów ściennych dzięki ciągłej perforacji podłużnic, szybkiemu mocowaniu elementów za pomocą obejm pałąkowych na szczeblach ze stalowych profi li C/kątowników.

Różne materiały i wykończenia powierzchni tras wznoszących spełniają wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej dla różnych obszarów zastosowania.

 

 

 

 

Oferta na zapytanie

System samonośny

niedax-s11

Program E-KLIPS oferuje ekonomiczne i niezawodne rozwiązania, szczególnie w przypadku montażu w najróżniejszych obszarach zastosowań, takich jak np. Budowa hal, urządzeń oraz innych obiektów, systemów klimatyzacj, wentylacji oraz w instalacjach budowa elektroinstalacyjnych.

Stosowanie rozwiazań E-KLIPS nie wymaga montażu dodatkowych wsporników, co pozwala zaoszczędzić czas. Nie trzeba nic wiercić, wystarczy jedynie młotek, śrubokręt lub kombinerki, a w dodatku wszystkie produkty mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu.

 

 

 

Oferta na zapytanie

Kanały ochronne i przemysłowe

niedax-s12

Systemy kanałów ochronnych i przemysłowych stosowane są głównie w przemyśle i jest stosowany
tam, gdzie konieczna jest podwyższona ochrona przed wpływem warunków zewnętrznych.
Uzupełnia np. nasz system korytek kablowych napodłogowych (BKS), który stosowany jest głównie
w przemyśle motoryzacyjnym. Konstrukcyjne ukształtowanie kanałów przemysłowych umożliwia
prowadzenia kabli do wielu urządzeń końcowych i odbiorników.

Dzięki systematycznej, przemyślanej perforacji z dużymi przepustami kablowymi w dnie i po bokach
istnieje możliwość przeprowadzenia przewodu w dowolnym miejscu.

 

 

 

 

Oferta na zapytanie

Skontaktuj się z nami

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 537 66 02-06
fax +48 89 537 66 29
firma@elmarkasp.pl

logo-resize