Phoenix Contact-ochronniki przepięciowe

Phoenix Contact

Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe

pc1

Zakłócenia o wysokiej częstotliwości i niewielkiej energii można wyprostować i usunąć za pomocą filtrów przeciwzakłóceniowych. W przypadku przejściowych skoków napięcia o wysokiej energii odpowiednie będą urządzenia ochrony przed przepięciami i prądami piorunowymi.

 • Ochrona wszystkich popularnych aplikacji w tym sygnałów dzięki kompletnemu asortymentowi produktów
 • Wszechstronne obszary zastosowań — formy i techniki przyłączy do każdego zastosowania
 • Instalacja zajmująca mało miejsca i korzystna cenowo dzięki wąskiej konstrukcji
 • Prosta kontrola dzięki wtykanemu ogranicznikowi przepięć
 • Ochrona przeciwko przejściowym napięciom i napięciom o wysokich częstotliwościach za pomocą połączeń filtra przeciwzakłóceniowego i ochrony przeciwprzepięciowej

Oferta na zapytanie

Ochrona przed przepięciami do AKPiA

pc2

W zastosowaniach aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki odbywa się nadzorowanie i wysterowywanie dużej liczby czujników i urządzeń wykonawczych. Uszkodzenie spowodowane przepięciami może mieć daleko idące skutki. Nasze urządzenia zabezpieczające oferują optymalne rozwiązanie dla wszystkich zastosowań i pomagają unikać awarii systemu.

 • Ochrona dokładnie dostosowana do potrzeb dzięki kompletnej ofercie produktów dla wszystkich powszechnie stosowanych sygnałów
 • Wszechstronne zastosowanie: konstrukcje oraz techniki przyłączy dopasowane do aplikacji
 • Łatwa kontrola dzięki wtykowym urządzeniom zabezpieczającym
 • Możliwość zastosowania na całym świecie w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem dzięki dopuszczeniom ATEX i IECEx

Oferta na zapytanie

Ochrona przed przepięciami urządzeń informatycznych

pc3

Pomyśl o tym. Interfejsy sygnałów są szczególnie wrażliwe na przepięcia. Dlatego zastosuj naszą ochronę przed przepięciami o wydajnych i szybko reagujących podzespołach. Prawidłowy dobór oznacza tutaj: niewielkie wytłumienie przy jednocześnie wysokiej szerokości pasma.

 • Spełnianie wszystkich nom – zarówno dla ochrony przed przepięciami, jak i dla sieci o wysokich przędnościach
 • Ochrona wszystkich popularnych zastosowań i sygnałów dzięki kompletnemu asortymentowi produktów
 • Wszechstronne możliwości zastosowania dzięki konstrukcji oraz technikom przyłączy specyficznym dla danej aplikacji
 • Prosta kontrola dzięki często stosowanej obudowie: podstawka + wkładka

Oferta na zapytanie

Ochrona przed przepięciami radiowych instalacji nadawczo-odbiorczych

pc4

Stosując nasze wydajne ograniczniki koncentryczne COAXTRAB stawiasz na pewne rozwiązanie. Poprzez odpowiedni wybór niskopojemnościowych obwodów ochronnych uzyskuje się jednocześnie nieduże tłumienie i szerokie pasmo. Dzięki dobremu dopasowaniu impedancji ochrona przeciwprzepięciowa nie zafałszowuje sygnału sieciowego.

 • Wysokosprawne podzespoły zapewniające dobre odprowadzanie prądu uderzeniowego
 • Brak zafałszowania sygnałów użytkowych – również przy wysokich częstotliwościach transmisji
 • Ochrona wszystkich typowych aplikacji i sygnałów dzięki kompletnej ofercie produktów
 • Możliwość wszechstronnego wykorzystania dzięki konstrukcjom i przyłączom do każdej aplikacji

Oferta na zapytanie

Ochrona przed przepięciami instalacji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

pc5

Zainstalowałeś urządzenia fotowoltaiczne na budynku? Może eksploatujesz również park wiatrowy lub elektrownię słoneczną? – Chroń koniecznie swoją inwestycję i przychody przed szkodami spowodowanymi piorunami lub przepięciami.

 • Kompletna ochrona od wytwarzania przez zasilanie po komunikację – dzięki obszernej ofercie produktów
 • Optymalnie dobrana ochrona dzięki produktom specyficznym dla branży
 • Dzięki ochronie przeciwprzepięciowej zapewnia się całodobową dyspozycyjność instalacji
 • Optymalne planowanie konserwacji poprzez zdalną sygnalizację

Oferta na zapytanie

Gotowe zestawy

pc6

Zestawy do budynków chronią urządzenia i instalacje przed przepięciami. W regionach o różnych warunkach klimatycznych systemy fotowoltaiczne mają osiągać maksymalną dostępność i moc. Nasze rozwiązania to najlepszy sposób na spokojny sen.

 • Szybki montaż dzięki zestawom gotowym do instalacji
 • Długie i bezawaryjne użytkowanie dzięki rozwiązaniom poddawanym szczegółowym testom
 • Najlepiej zabezpieczone – zestawy do budynków chronią zasilanie i komunikację
 • Skrojone na miarę zestawy aparatury łączeniowej

Oferta na zapytanie

Urządzenie testujące do ograniczników przepięć

pc7

Sprawdź odpowiednio wcześnie stan wszystkich wtykanych ograniczników przepięć. CHECKMASTER 2 sprawdza ograniczniki przepięć firmy Phoenix Contact i testuje jednocześnie wszystkie istotne elementy.

 • Zwiększenie dyspozycyjności systemu dzięki prewencyjnym kontrolom
 • Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa: zawsze na bieżąco dzięki funkcji aktualizacji
 • Wygodnie, bezpiecznie i szybko – wprowadzanie artykułów za pomocą skanera kodów kreskowych bez ryzyka pomyłki
 • Wysokie bezpieczeństwo inwestycji dzięki różnym gniazdom testowym

Oferta na zapytanie

Pomiar prądu piorunowego

pc8

System pomiarowy wykrywa i analizuje wszystkie najważniejsze parametry prądów piorunowych. Ocena i zdalne sygnalizowanie odbywają się w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu parametrów eksploatacyjnych instalacji i danych pomiarowych system ten ułatwia planowanie przeglądów i konserwacji.

 • Łatwe wykrywanie i ocenianie obciążeń na skutek wyładowań atmosferycznych dzięki inteligentnemu systemowi pomiarowemu
 • Lepsze planowanie przeglądów dzięki ciągłemu nadzorowi zdalnemu
 • Łatwe wyprowadzanie danych i konfigurowanie dzięki zintegrowanemu serwerowi WWW
 • Podłączenie do standardowych sieci poprzez złącze Ethernet RJ45

Oferta na zapytanie

Filtry przeciwzakłóceniowe

pc9

Czyste zasilanie jest szczególnie korzystne dla urządzeń przetwarzania danych i automatyki. Dlatego tak ważne jest zapobieganie: filtry przeciwzakłóceniowe ograniczają wysokoczęstotliwościowe napięcia zakłócające wygenerowane w przewodach. W rezultacie uzyskuje się bezpieczną pracę i rzetelne wyniki pomiarów.

 • Ochrona przed napięciami o charakterze impulsowym i wysokoczęstotliwościowym — za pomocą filtru ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami
 • Bardzo wiele obszarów zastosowań dzięki zróżnicowanym charakterystykom tłumienia
 • Uniwersalne kształty obudów – możliwość stosowania zarówno w szafie sterowniczej, jak i na stanowisku
 • Kompletna ochrona dzięki symetrycznemu i asymetrycznemu układowi filtru

Oferta na zapytanie

Skontaktuj się z nami

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 537 66 02-06
fax +48 89 537 66 29
firma@elmarkasp.pl

logo-resize