Pilz – moduły monitorujące

Pilz

PLIDdys – bezpieczne urządzenia monitorujące przewód sterujący

f_group_pliddys_774260_774198_cold_2012_10_283

Połączenie przewodów w otoczeniu przemysłowym obciążane są najprzeróżniejszymi sygnałami (sygnały sterujące lub monitorujące, sygnały ważne dla bezpieczeństwa). Urządzenia dla nadzorowania przewodów oferują specjalną ochronę przewodów lub kontrolę połączenia w celu zagwarantowania jednoznaczności sygnału w przewodzie. W ten sposób możliwe jest wykluczenie błędnego oprzewodowania, błędów przewodów lub manipulacji.

Oferta na zapytanie