Pilz – systemy kamer

Pilz

PSENvip – system bezpieczeństwa i pomiarów oparty o kamery

f_psenvip_583000_b8_2_cold_2013_283

Wizyjne systemy bezpieczeństwa PSENvip wykorzystywane są w mobilnych systemach bezpieczeństwa, które w sposób wizualny monitorują cały proces gięcia. Po zainstalowaniu na górnej matrycy, system ten wykrywa nawet najmniejsze obce ciało w chronionym polu pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Produkt ten cechuje wytrzymałość i duża dostępność maszyn.

Możliwe jest połączenie mobilnego systemu bezpieczeństwa PSENvip z konfigurowalnym systemem sterowania PNOZmulti lub z systemem automatyzacji PSS 4000. W połączeniu z jednostką szybkiego sterowania w systemie PSS 4000 produkcyjna wersja wizyjnego systemu bezpieczeństwa PSENvip umożliwia nawet 50% wzrost wydajności w dynamicznym trybie mutingu. Wykorzystując również opisowe komunikaty diagnostyczne wyświetlane na ekranie ciekłokrystalicznym, gwarantuje ona pracę z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

Oferta na zapytanie

SafetyEYE – Bezpieczny system kamer

f_group_psen_safetyeye_starter_set_283x160

SafetyEYE to pierwszy system kamer bezpieczeństwa do trójwymiarowego nadzoru pomieszczeń. Jest to kombinacja inteligentnych czujników z efektywnym sterowaniem. Innowacyjna technika 3-D i przyjazne w obsłudze oprogramowanie umożliwia nadzór i sterowanie kompleksowymi aplikacjami przy pomocy systemu.

Bezpieczny system kamer SafetyEYE wykrywa i zgłasza przedostanie się obiektów do dowolnie zdefiniowanych stref ostrzegawczych i ochronnych. SafetyEYE ustala, czy osoby przebywają w strefie zagrożonej niebezpiecznymi ruchami (bezpieczeństwo), czy też weszły do strefy o podwyższonym stopniu ochrony (zabezpieczenie).

Oferta na zapytanie