Siemens – liczniki energii

Siemens

Sentron PAC 1500

se-25580-2359379

Urządzenia pomiarowe (liczniki energii) stosowane są do pomiaru  pobranej oraz zwróconej do sieci energii elektrycznej. Kompaktowe mierniki Siemensa przeznaczone są do zabudowy modułowej i pomiaru w sieciach prądu przemiennego. Liczniki są zgodne z normą EN 50470 i wyposażone w wyświetlacz LCD.
Liczniki 7KT PAC1500 1-fazowe dostępne są w wersji do podłączenia bezpośredniego do 80 A. Licznik zapamiętuje pomiar energii czynnej i biernej oraz posiada klasę dokładności 1 (dla energii czynnej). Wszystkie liczniki posiadają wyjścia impulsowe (S0) i są – w zależności od wykonania – przeznaczone do pomiarów 1- lub 2- taryfowych. Liczniki w wykonaniu certyfikowanym odpowiadają dyrektywie dot. przyrządów pomiarowych 2004/22/EG (MID). Urządzenia (poza 7KT1530) mają zintegrowane złącze podczerwieni, dzięki któremu możliwe jest podłączenie modułów komunikacyjnych.

3-fazowe liczniki dostępne są w wersji zarówno do pomiaru bezpośredniego do 125 A, jak również do podłączenia do przekładnika (…/5 A do 10000/5 A). Licznik zapamiętuje pomiar energii czynnej i biernej oraz posiada klasę dokładności 1 (dla energii czynnej). Wszystkie liczniki posiadają wyjścia impulsowe (S0) i są przeznaczone do pomiarów 2-taryfowych. Liczniki w wykonaniu certyfikowanym odpowiadają dyrektywie dot. przyrządów pomiarowych 2004/22/EG (MID). Liczniki posiadają ponadto zintegrowane złącze podczerwieni (IrDA), dzięki któremu możliwe jest ich połączenie z modułami komunikacyjnymi. Umożliwia to włączenie liczników do systemu zarządzania energią.

Liczniki 7KT PAC1500 1-fazowe dostępne są w wersji do podłączenia bezpośredniego do 80 A. Licznik zapamiętuje pomiar energii czynnej i biernej oraz posiada klasę dokładności 1 (dla energii czynnej).
Wszystkie liczniki posiadają wyjścia impulsowe (S0) i są – w zależności od wykonania – przeznaczone do pomiarów 1- lub 2-taryfowych. Liczniki w wykonaniu certyfikowanym odpowiadają dyrektywie dot. przyrządów pomiarowych 2004/22/EG (MID). Urządzenia (poza 7KT1530) mają zintegrowane złącze podczerwieni, dzięki któremu możliwe jest podłączenie modułów komunikacyjnych.

 Oferta sklepu

Sentron PAC 3100

FB.EPS_1000

Urządzenie PAC3100 jest wielofunkcyjnym miernikiem parametrów sieci energetycznych, umożliwiającym wyświetlanie określonych parametrów systemowych, występujących w niskonapięciowych sieciach zasilających. Możliwe jest przeprowadzenie pomiarów w sieciach jednofazowych, dwufazowych, trójfazowych. Samo urządzenie może być wykorzystywane w systemach dwuprzewodowych, trójprzewodowych, czteroprzewodowych, TN, TT oraz IT.

Dzięki swojej zwartej konstrukcji o wymiarach 96 x 96 mm, urządzenie może idealnie zastępować wszelkie konwencjonalne analogowe przyrządy wskazówkowe.

• Małe zapotrzebowanie na przestrzeń – zwarta konstrukcja 96x96x51 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
• Doskonała czytelność nawet w trudnych warunkach oświetleniowych – duży, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
• Prosta obsługa – intuicyjne menu, teksty wyświetlane w wielu językach
• Szybki montaż – na wspornikach z zatrzaskami
• Komunikacja RS485 (MODBUS RTU)
• Wysoki stopień ochrony IP65
• Pomiar ponad 30 wielkości elektrycznych  układach sieci TN, TT, IT

 Oferta sklepu

Sentron PAC 3200

FB.EPS_1f000

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci  SENTRON PAC3200 dostarcza informacji o tym, kiedy, gdzie i w jakiej ilości zużywana jest energia elektryczna. Można go stosować we wszystkich układach rozdziału energii elektrycznej. SENTRON PAC3200 rejestruje ponad 50 parametrów elektrycznych takich jak napięcie, prąd, moc, energia, częstotliwość, współczynnik mocy i asymetria. Na pulpicie sterującym urządzenia wyświetlane są podstawowe dane, które obrazują rozpływ energii w sieci i informują gdzie energia jest zużywana.

• Szeroki zakres zastosowań – duży zakres funkcji i usług, np. pomiar zasilania 50 i 60 Hz, możliwość zastosowania w instalacjach gdzie obowiązują wymagania UL/CSA, stopień ochrony IP65 przy użyciu standardowych uszczelnień
• Małe zapotrzebowanie na przestrzeń – zwarta konstrukcja 96x96x56 mm (Szer. x Wys. x Gł.), głębokość montażu: 51 mm lub 73 mm z modułem rozszerzającym
• Dokładna alokacja kosztów – duża dokładność pomiarów energii, klasa 0,5S zgodnie z IEC62053-22 dla energii czynnej
• Duża czytelność wyświetlanych danych nawet przy słabym oświetleniu – duży, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
• Prosta obsługa – intuicyjne menu, teksty wyświetlane w wielu językach
• Szybki montaż – na wspornikach z zatrzaskami, możliwy montaż bez użycia narzędzi
• Pełna rejestracja zużycia – 10 mierników mocy czynnej, biernej i pozornej, wysokie i niskie taryfy, import i eksport
• Różnorodne opcje komunikacyjne – łatwa integracja z każdym systemem zarządzania mocą lub systemem automatyki za pomocą interfejsu Ethernet, PROFIBUS DP lub Modbus RTU

Oferta sklepu

Sentron PAC 4200

dfdf00

SENTRON PAC4200 ma te same funkcje podstawowe, co SENTRON PAC3200. Rejestruje około 200 mierzonych wartości włącznie z podstawowymi danymi koniecznymi do oceny jakości systemu. Ponadto posiada pomocne funkcje dodatkowe takie jak możliwość definiowania konfiguracji wyświetlacza, wewnętrzną pamięć urządzenia, zintegrowany kalendarz i zegar oraz funkcjonalność bramy.

• Małe zapotrzebowanie na przestrzeń – zwarta konstrukcja 96x96x82 mm (Szer. x Wys. x Gł.), głębokość montażu: 77 mm lub 95 mm z modułem rozszerzającym
• Dokładna alokacja kosztów – duża dokładność pomiarów energii, klasa 0,2 zgodnie z IEC61557-12
• Integracja z urządzeniami niższego poziomu z siecią Ethernet – połączenie urządzeń wyposażonych w interfejs szeregowy RS 485 z siecią Ethernet dzięki zintegrowanej funkcji bramy
• Obszerne funkcje pamięci – zależna od czasu rejestracja w pamięci profilu obciążenia i w pamięci zdarzeń
• Szybki przegląd stanu instalacji –  zaawansowany podświetlany wyświetlacz graficzny LCD z 4 definiowanymi przez użytkownika konfiguracjami
• Monitorowanie obciążenia instalacji wynikającego z zaburzeń w sieci – dane do oceny jakości systemu, np. zawartość harmonicznych nieparzystych od 3 do 31 dla prądu i napięcia, THD w systemach 3 i 4 żyłowych
• Prosta analiza i zapobieganie uszkodzeniom – rejestracja ponad 4000 zdefiniowanych przez użytkownika zdarzeń eksploatacyjnych, sterujących i systemowych

Oferta sklepu

Moduły rozszerzeń

7km-pac-expansion-modules

Moduły rozszerzeń mierników 7KM PAC pełnią rolę interfejsów komunikacyjnych oraz rozszerzenia ilości wejść i wyjść cyfrowych.

Moduły rozszerzeń montowane są z tyłu miernika. Urządzenie rozpoznaje automatycznie zamontowany moduł i uaktywnia odpowiednie możliwości konfiguracyjne w menu miernika 7KM PAC.

Dostępne są następujące moduły rozszerzeń:

• Moduł rozszerzeń 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET
• Moduł rozszerzeń 7KM PAC PROFIBUS DP
• Moduł rozszerzeń 7KM PAC RS485
• Moduł rozszerzeń 7KM PAC 4I/2DO (wejścia/wyjścia cyfrowe)

Oferta sklepu