Siemens – rozłączniki

Siemens

Rozłączniki 3KD

Neue Lasttrennschalter mit verbesserten Schutzfunktionen / New switch disconnectors with improved protection functions

Nowe rozłączniki izolacyjne 3KD zapewniają niezawodną ochronę personelu obsługującego oraz wysoką dostępność systemu zarówno w budynkach infrastrukturalnych, jak i w aplikacjach przemysłowych. Ich zadaniem jest zapewnienie gwarantowanej bezpiecznej przerwy izolacyjnej w obwodzie zasilającym. Na przykład podczas prac konserwacyjnych na maszynie można zapobiec przed nieautoryzowanym podaniem napięcia przez zastosowanie odpowiedniej blokady w pozycji wyłączonej rozłącznika. System barier i osłon dodatkowo zwiększa ochronę przed dotykiem i ewentualnym porażeniem elektrycznym.
Rozłączniki izolacyjne 3KD instaluje się łatwo i szybko. Dzięki modułowej budowie oraz kompletnemu portfolio akcesoriów w każdej chwili można wzbogacić aparat o dodatkowe funkcje. Elastyczny typoszereg oraz szybka dostawa przyczyniają się do zoptymalizowania potrzebnych stanów magazynowych. Dzięki temu oszczędzamy czas i koszty. Bogata baza danych takich jak: rysunki CAD 2D i 3D, pliki ePlan, karty techniczne i inne zwiększa efektywność projektowania i gwarantuje bezbłędne zastosowanie wybranego rozłącznika 3KD od 16 do 1600 A.

Oferta na zapytanie

Rozłączniki 3LD2

LV_3LD2_family

Możliwości zastosowań rozłączników manewrowych i awaryjnych 3LD2 są bardzo różnorodne. Po zaniku zasilania zapewniają one bezpieczne rozłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych w instalacji. Mogą także załączać silniki prądu zmiennego, urządzenia klimatyzacyjne i zespoły ogniw słonecznych. Rozłączniki manewrowe i awaryjne SENTRON 3LD2 zostały wypróbowane i przetestowane w wielu różnych zastosowaniach. W szczególności nadają się do zastosowań w przemyśle budowy maszyn i systemów transportowych a także w przemyśle chemicznym i spożywczym.

Aparaty do zabudowy tablicowej, na wsporniku z napędem obrotowym drzwiowym, zabudowy rozdzielnicowej i w obudowach izolacyjnych

• Zabudowa tablicowa z mocowaniem na 4 otwory lub z otworem centralnym
• Wersje 3-, 4- i 6-biegunowe
• Wykonania 3- i 4-biegunowe do łączenia obwodów
• Łączniki separacyjne do paneli słonecznych do 800V DC

Oferta sklepu

Rozłączniki 3KA/3KE

LV_3KA_art1

Rozłączniki izolacyjne 3KA i 3KE używane są jako rozłączniki główne, awaryjne, remontowe oraz przełączniki w szafach rozdzielczych w budynkach użyteczności publicznej, a także w rozdzielnicach przemysłowych. Wykonania 3 i 4-biegunowe umożliwiają łączenie obwodów prądowych pod obciążeniem. Zapewniają one równoczesne funkcję izolacyjną jak i bezpieczną przerwę w obwodach niskiego napięcia.
Połączenie napędów umożliwia równoległe przełączanie dwóch rozłączników 3KE o równych lub różnych prądach roboczych.
Wszystkie rozłączniki 3K posiadają zatwierdzenia klimatyczne i spełniają wymogi zgodne z IEC 60947-1, IEC 60947-3 oraz VDE 0660 rozdział 107. Rozłączniki izolacyjne w rozdzielnicach 8HP z badaniami typu (stopień ochrony IP65) dostępne są jako rozłączniki bezpieczeństwa.

Oferta na zapytanie

Rozłączniki 3KL/3KM

LV_3KL_art1

Rozłączniki 3KL/3KM idealnie spełniają zadania wyłączników awaryjnych. Dzięki konstrukcji bezpiecznikowej zapewniają one dodatkowo zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe. W połączeniu z bezpiecznikami półprzewodnikowymi SITOR mogą doskonale spełniać najwyższe wymagania.

Rozłączniki izolacyjne 3KL z bezpiecznikami chronią przed przeciążeniami i zwarciami jako wyłączniki główne i awaryjne w tablicach rozdzielczych, rozdzielnicach mocy i odpływach silnikowych. W połączeniu z bezpiecznikami półprzewodnikowymi SITOR mogą doskonale spełniać najwyższe wymagania dla systemów UPS, przemienników częstotliwości i systemów sterowania kondensatorami. Wszystkie rozłączniki są odporne na warunki klimatyczne i spełniają wymagania norm IEC 60947-1, IEC 60947-3 oraz VDE 0660.

Oferta na zapytanie

Rozłączniki 3NJ4

LV_3NJ4_art4

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe 3NJ4 posiadają funkcje “łączenia pod obciążeniem” i “rozłączania” w jednym systemie. Dzięki zintegrowanemu bezpiecznikowi niskiego napięcia HRC zapewniają one także niezawodne zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe. Ich bardzo zwarta konstrukcja i różnorodne opcjonalne sposoby podłączania sprawiają, że są one optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach wymagających okazjonalnego przełączania ręcznego oraz odłączania linii zasilających odbiorniki i linii rozdzielczych w budynkach użytkowych i przemysłowych.

Oferta na zapytanie

Rozłączniki 3NJ6

LV_3NJ6_art1

W odróżnieniu od rozłączników listwowych 3NJ4 aparaty serii 3NJ6 są wyposażone w zintegrowany element łączeniowy jednoprzerwowy lub dwuprzerwowy. Idealnie nadają się do zastosowań gdzie konieczne jest wyprowadzenie wielu wyjść kablowych sieci rozdzielczej na minimalnej przestrzeni. Inteligentny system wtykowy ułatwia montaż urządzeń.

Oferta na zapytanie

Rozłączniki 3NP1

LV_3NP1_family

Nasze nowe rozłączniki bezpiecznikowe 3NP1 zapewniają lepszą ochronę personelu i instalacji. Są wyposażone w udoskonalony system przyłączy. Ochrona typu reach-round i ochrona przed bezpośrednim dotknięciem w nowych rozłącznikach 3NP1 zapobiega dotknięciu przez użytkownika części przewodzących prąd, gdy urządzenie jest zamontowane w systemie szyn nawet wtedy, gdy konieczny jest dostęp od tyłu. Rozłączniki posiadają stopień ochrony IP40 i zapewniają niezawodne zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe w obiektach przemysłowych a także dla infrastruktury w różnych gałęziach przemysłu.
Dzięki zwartej budowie nie potrzebują dużo miejsca a w szafie sterującej. Dostępne są w pięciu różnych wielkościach i obejmują zakres od 160 do 630 A. Duże okienko kontrolne umożliwia użytkownikowi łatwą obserwację zainstalowanych bezpieczników. Wszystkie urządzenia można szybko i łatwo zamontować na płytach montażowych lub szynach w systemach 40 lub 60 mm.

Oferta na zapytanie