Siemens – wyłączniki nadprąd/silnikowe

Siemens

Wyłączniki nadprądowe

612711_LB_00_FB.EPS_1000

Nowe wyłączniki nadprądowe 5SL przewidziane są dla zastosowań do 6 kA. Urządzenia te posiadają wszystkie funkcje charakterystyczne dla wyłączników nadprądowych Siemensa. Wyłączniki 5SL mogą być stosowane jako wyłączniki główne do rozłączania lub izolowania rozdzielnic. Możliwe jest łatwe i szybkie zabudowanie komponentów dodatkowych takich jak styki alarmowe i pomocnicze.

Wyłączniki nadprądowe stosowane są do ochrony urządzeń w instalacjach budynkowych i przemysłowych. Mogą być używane jako wyłączniki główne, do odłączania i rozłączania urządzeń spod napięcia. Wyłączniki nadprądowe mogą być wyposażone w komponenty dodatkowe takie jak: styki pomocnicze, człony różnicowo-prądowe, wyzwalacze wzrostowe i zanikowe oraz napędy zdalne. Urządzenia zgodne z normami IEC, są przeznaczone do sieci prądu przemiennego o napięciu do 250/440 V. Dopuszczalne jest ich stosowanie w sieciach prądu stałego o napięciu do 60 V. Posiadają one również aprobaty wg. UL 1077 umożliwiające stosowanie wyłączników jako „supplementary protectors” w sieciach AC do 480 V (2- i 3-bieg.) oraz 277 V (1-bieg.). Wyłączniki nadprądowe firmy Siemens posiadają certyfikaty towarzystw klasyfikacyjnych: BV, DNV, GL i LRS. Pozwalają one na używanie tych urządzeń na statkach.

Oferta sklepu

Wyłączniki silnikowe

wylacznik-silnikowy---3rv2021-4ba10

Wyłączniki silnikowe nadają się do zastosowań w każdym klimacie. Są one przeznaczone do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach, w których nie utrzymują się niekorzystne warunki pracy (jak pył , opary żrące, niebezpieczne gazy). W przypadku montażu w obszarach zapylonych i zawilgoconych, należy zastosować odpowiednie obudowy. Wyłączniki silnikowe mogą być zasilane od dołu lub od góry. Dopuszczalne temperatury otoczenia, maksymalne zdolności łączeniowe, prądy wyzwalania oraz pozostałe wielkości graniczne można znaleźć w danych technicznych oraz charakterystykach wyzwalania. Wyłączniki silnikowe znajdują również zastosowanie w sieciach IT. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę odmienną zdolność zwarciową w sieciach IT. W związku z tym, że prądy znamionowe, prądy rozruchowe oraz wartości szczytowe prądu są różne nawet w przypadku silników o tych samych mocach znamionowych, moce znamionowe silników podane w tabeli doboru są jedynie wartościami orientacyjnymi. Dane znamionowe i rozruchowe konkretnego, zabezpieczanego silnika są zawsze podstawą do doboru odpowiedniego wyłącznika silnikowego. Odnosi się to również do wyłączników silnikowych wykorzystywanych do zabezpieczania transformatorów. Możliwe zastosowania Wyłączniki silnikowe można stosować jako:

  • Zabezpieczenie zwarciowe
  • Zabezpieczenie silników (również z funkcją przekaźnika przeciążeniowego)
  • Zabezpieczenie instalacji
  • Zabezpieczenie zwarciowe w kombinacjach rozruchowych
  • Zabezpieczenie transformatorów
  • Wyłącznik główny i awaryjny
  • Aparat monitorujący bezpieczniki
  • Zabezpieczenie w sieciach IT
  • Wyłącznik do wyłączania prądów stałych
  • Wyłącznik silnikowy z przekładnikiem napięciowym •W obszarach zagrożonych wybuchem (ATEX)

Oferta sklepu