Wago-interfejsy komunikacyjne

Wago

Interfejs do sieci ETHERNET

ethernet

Interfejsy do sieci ETHERNET zapewniają komunikację w czasie rzeczywistym i umożliwiają bezproblemowe podłączanie do sieci lokalnych i globalnych.

Zastosowanie sieci ETHERNET pozwala na swobodny przepływ danych np. pomiędzy oddziałem produkcyjnym a biurem. Interfejs sieciowy ETHERNET oferuje szereg protokołów przeznaczonych do sterowania procesem (MODBUS, ETHERNET/IP) oraz do zarządzania i diagnostyki systemu przez użytkownika. Do diagnostyki i konfiguracji służy wbudowany serwer.

Oferta na zapytanie

Interfejs WAGO EtherCAT®

ethercat

Interfejs WAGO EtherCAT® pozwala na realizowanie aplikacji bazujących na EtherCAT przy równoczesnym wykorzystaniu wszystkich zalet WAGO-I/O-SYSTEM.

Niewątpliwą zaletą interfejsu sieciowego EtherCAT jest wysoka wydajność wymiany danych. Jako element WAGO-I/O-SYSTEM samodzielnie rozpoznaje on umieszczone w węźle moduły I/O i sporządza na tej podstawie dane dla aplikacji. Z telegramu EtherCAT urządzenie sczytuje tylko dane przeznaczone dla określonego interfejsu sieciowego. Interfejs uzupełnia później niezbędne dane procesowe.

Oferta na zapytanie

Interfejs sieciowy INTERBUS

interbus

Te interfejsy sieciowe umożliwiają podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM do sieci obiektowej INTERBUS.

Interfejs rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. W każdym węźle można w dowolny sposób uszeregować moduły wejściowe i wyjściowe zarówno dla sygnałów analogowych (wymiana danych w postaci słowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych). Lokalny obraz procesu jest podzielony na podobszary wejść i wyjść. Dane procesowe są odczytywane poprzez sieć INTERBUS i przetwarzane dalej w systemie sterowania. Dane wyjściowe są wystawiane poprzez sieć INTERBUS. Dane z modułów analogowych są zapamiętywane w lokalnym obrazie procesu automatycznie, w takiej kolejności, w jakiej moduły uszeregowane są w węźle. Pojedyncze bity sygnałów z modułów dwustanowych składane są w bajty, które umieszczane są w obrazie procesu za danymi z modułów analogowych. Jeżeli liczba bitów kolejnych sygnałów dwustanowych przekracza 8, automatycznie wygenerowany zostaje następny bajt.

Oferta na zapytanie

Interfejs sieciowy MODBUS

mobus

Te interfejsy sieciowe umożliwiają podłączanie modułów WAGO‐I/O‐SYSTEM do sieci obiektowej MODBUS jako slave.

Interfejs sieciowy rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. W każdym węźle można w dowolny sposób uszeregować moduły wejściowe i wyjściowe zarówno dla sygnałów analogowych (wymiana danych w postaci słowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych). Dane z modułów analogowych są zapamiętywane w lokalnym obrazie procesu automatycznie, w takiej kolejności, w jakiej moduły uszeregowane są w węźle. Pojedyncze bity sygnałów z modułów dwustanowych składane są w bajty, które umieszczane są w obrazie procesu za danymi z modułów analogowych. Jeżeli liczba bitów kolejnych sygnałów dwustanowych przekracza 8, automatycznie wygenerowany zostaje następny bajt.

Oferta na zapytanie

Interfejs sieciowy PROFIBUS

profibus

Interfejs do sieci PROFIBUS umożliwia podłączanie modułów WAGO‐I/O‐SYSTEM 750/753 do sieci obiektowej PROFIBUS DP jako slave.

W fazie inicjacji interfejs analizuje budowę węzła i na podstawie stanu wejść i wyjść tworzy obraz procesu. W celu optymalnego wykorzystania przestrzeni adresowej, moduły zajmujące mniej niż 8 bitów są grupowane w pełne bajty.

Węzeł można indywidualnie dostosować budową do konfiguracji urządzenia, bez potrzeby zmiany adresowania w aplikacji sterowania. Konfiguracja (przy pomocy plików GSD), praca i diagnostyka realizowane są w pełni za pomocą standardowych narzędzi do komunikacji z masterem.

Diagnostyka dołączonych modułów realizowana jest zgodnie z EN 50170-2 (PROFIBUS). Nie ma więc potrzeby programowej interpretacji stanów diagnostyki.

Oferta na zapytanie

Interfejs sieciowy PROFINET

profinet

Interfejsy sieciowe PROFINET umożliwiają podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM do sieci obiektowej PROFINET IO, popularnego standardu Ethernetu przemysłowego.

Interfejsy sieciowe PROFINET umożliwiają podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 do sieci obiektowej PROFINET IO. W fazie inicjacji interfejsy analizują budowę węzła i na podstawie stanu wejść i wyjść tworzą obraz procesu. W celu optymalnego wykorzystania przestrzeni adresowej, moduły zajmujące mniej niż 8 bitów są grupowane w pełne bajty, słowa lub podwójne słowa. Diagnostyka bazuje na komunikatach diagnostycznych dla każdego kanału, które są odzwierciedlane w formie odpowiednich alarmów. Kodowanie realizowane jest zgodnie z IEC 61158 (PROFINET IO).

Konfiguracja (przy pomocy plików GSDML), praca i diagnostyka realizowane są w pełni za pomocą standardowych narzędzi do komunikacji z masterem. Dane konfiguracyjne i parametry są przesyłane z mastera do interfejsu i są w nim zachowane, dzięki czemu wymiana osprzętu nie wymaga ingerencji w oprogramowanie.

Moduły bezpieczeństwa (seria 750, 753) umożliwiają tworzenie aplikacji do kategorii SIL3 zgodnie ze specyfikacją PROFIsafe-V2.0. Konfiguracja modułów rezerwujących kanały oraz uruchomienie systemu bez pełnej konfiguracji sprzetowej, wymaganej w projekcie, możliwe są przy wszystkich interfejsach. Znormalizowana diagnostyka udostępnia szczegółowe informacje o statusie interfejsu i modułów

Reakcja na błąd w przypadku awarii komunikacji może być indywidualnie parametryzowana. Zintegrowane switche pozwalają na realizację topologii liniowej.

Oferta na zapytanie

Interfejs sieciowy CANopen

canopen

Interfejsy sieciowe umożliwiają podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM do sieci obiektowej CANopen. Dane transmitowane są za pośrednictwem PDO i SDO.

Interfejs sieciowy rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. Dane procesu są do dyspozycji poprzez sterownik CANopen zgodnie z profilem komunikacji DS-301 V4.1 i profilem urządzenia DS-401 V2.0 w przypadku przyłączonego sterowania.

Oferta na zapytanie

Interfejs sieciowy DeviceNet

devicenet

Te interfejsy sieciowe umożliwiają podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM do sieci obiektowej DeviceNet.

Interfejs sieciowy rozpoznaje wszystkie dołączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. W każdym węźle można w dowolny sposób uszeregować moduły wejściowe i wyjściowe zarówno dla sygnałów analogowych (wymiana danych w postaci słowa), jak i dwustanowych (bitowa wymiana danych). Poprzez sieć DeviceNet obraz procesu zostaje odtworzony w pamięci urządzenia sterującego i jest dalej przetwarzany.

 

Oferta na zapytanie

Skontaktuj się z nami

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 537 66 02-06
fax +48 89 537 66 29
firma@elmarkasp.pl

logo-resize