Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

The USi-safety® Sensor System in Accordance with Category 3 PL

Technologia ultradźwiękowa zapewnia bezpieczeństwo we wszystkich obszarach

System czujników ultradźwiękowych USi-safety stanowi przełom w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Czujniki można stosować zarówno w trudnych warunkach, w zapylonym środowisku, jak i na zewnątrz. Maszyny i pojazdy można niezawodnie zabezpieczyć za pomocą najnowocześniejszej technologii ultradźwiękowej i wszystkich zalet, jakie z niej wynikają.

Inteligentny projekt dla każdej sytuacji

Miniaturowy czujnik odłączany od interfejsu sterowania umożliwia stosowanie systemu USi-safety nawet w ciasnych miejscach instalacji. Specjalna konstrukcja przetwornika umożliwia pokrycie eliptycznego, trójwymiarowego pola dźwiękowego o kątach otwarcia ±17° i ±5°, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa.

Ochrona przed manipulowaniem

Zapobieganie potencjalnej manipulacji funkcjami bezpieczeństwa jest powtarzającym się wyzwaniem podczas wdrażania systemów bezpieczeństwa. System bezpieczeństwa USi-safety wspiera proces uczenia, w którym część maszyny jest wykorzystywana jako cel odniesienia, dzięki czemu system czujników może natychmiast rejestrować odchylenia, a funkcja bezpieczeństwa może nadal działać.

Szybka parametryzacja i automatyczna dokumentacja

Wszechstronne oprogramowanie do parametryzacji i dokumentacja przyspieszają i ułatwiają rozruch systemu czujników ultradźwiękowych. Ponadto oprogramowanie do parametryzacji może być używane do inicjowania okresowych testów i generowania protokołów bezpieczeństwa dla wymaganej weryfikacji bezpieczeństwa w sposób w pełni zautomatyzowany.

Potrzebujesz oferty?

Oferty / Wyceny / Dobór techniczy / Negocjacje handlowe